January 28, 2011

Panjang Selected Edges & Faces

Memaparkan Panjang Selected Edges & Faces in Blender.  1. Pilih object
  2. Tekan "n" untuk Numerical Panel
  3. Pastikan berada didalam "Edit Mode" (Tekan "Tab")
  4. Pilih Faces atau Edges pada object pada 3D View
  5. Tick Edge Length pada Numerical Panel


No comments: